Tài chính

Từ 1/11/2020, chính thức bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử đã và đang là một cái tên đáng quan tâm nhất những ngày gần đây. Kể từ sau Thông tư 68/2019/TT-BTC, nhiều cá nhân và doanh nghiệp không khỏi thắc mắc thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử chính thức bắt đầu từ ngày 01 tháng 11 năm 2020 hay ngày 01 tháng 7 năm 2022. Trong bài viết này, người viết sẽ giải đáp thắc mắc này cho bạn đọc.

Hóa đơn điện tử là loại hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ tạo, lập và ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế).

Hóa đơn điện tử gồm 2 loại:

+ Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế: Đây là loại hóa đơn được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua.

+ Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế: Đây là loại hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế.

hóa đơn điện tử

Thời hạn bắt buộc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử là khi nào?

Theo khoản 2 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử có quy định rõ: Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định Nghị định 119/2018 thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01/11/2020.

Tuy nhiên, vào ngày 13/6/2019, Luật Quản lý thuế được sửa đổi và thông qua đã quy định như sau:

– Mọi quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành bắt đầu kể từ ngày 01/7/2022.

– Khuyến khích tất cả các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật Quản lý thuế trước ngày 01/7/2022.

Chính bởi xuất hiện 2 mốc thời gian có sự khác nhau và chênh lệch như vậy mà nhiều cá nhân và doanh nghiệp không khỏi thắc mắc về thời hạn bắt buộc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Trên thực tế, những quy định được ghi trong Luật Quản lý thuế (sửa đổi) được hiểu là quy định chung dành cho hóa đơn, chứng từ điện tử nói chung. Những hóa đơn, chứng từ điện tử bao gồm: hợp đồng, đề nghị, thông báo, xác nhận hoặc các tài liệu khác ở dạng thông điệp dữ liệu do các bên đưa ra liên quan tới việc giao kết hay thực hiện hợp đồng chứ không phải quy định dành riêng cho hạng mục hóa đơn điện tử. 

Như vậy, các cá nhân, doanh nghiệp cần thận trọng và quan tâm hơn nữa về sự khác biệt này để tránh tình huống vi phạm pháp luật ngoài ý muốn.
https://dothiweb.com/

https://dothiweb.com/ke-khai-thue-qua-mang-yeu-cau-cap-bach-trong-cong-tac-qlt/

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button